Hệ thống chi nhánh

Hệ thống chi nhánh

Hệ thống chi nhánh

Hệ thống chi nhánh

Hệ thống chi nhánh
Hệ thống chi nhánh

Phở Phú Gia

Phở Phú Gia

Giờ mở cửa: Mo-Su 6:30-10:00, Sa-Su 17:00-21:00

Điện thoại: 0942848268

Hệ thống chi nhánh

Cở sở chính

146E Lý Chính Thắng, Quận 3

Điện thoại: 0942848268

Chi nhánh 2:

Sân bay nội địa Tân Sơn Nhất

Điện thoại: 0966320320