Xôi xéo

Xôi xéo

Xôi xéo

Phở Phú Gia

Phở Phú Gia

Giờ mở cửa: Mo-Su 6:30-10:00, Sa-Su 17:00-21:00

Điện thoại: 0942848268

Xôi xéo